Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad. Daarnaast heeft onze stichting een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaande uit vijf leerkrachten en vijf ouders. Via de medezeggenschapsraad kunnen ouders en personeel meedenken, meepraten en mee beslissen over in feite alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit moet eerst voorgelegd zijn aan de medezeggenschapsraad.

Samenstelling GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van onze stichting is als volgt samengesteld.

Personeelsgeleding

- mw. Sandra van Broekhoven
- mw. Vera Gallé
- dhr. Robin Knipping
- mw. Martine Miedema
- dhr. Alex Nijenhuis (secretaris)

Oudergeleding

- dhr. Marcel van Assen (voorzitter)
- dhr. Henk Paul Hegeman
- mw. Angela de Jong
- mw. Olga Oostvriesland
- mw. Marloes Vernes