St. Jacobusschool


Dorpsstraat 5 

6675 BB Valburg 
Tel. 0488-431300  
 

Wij zijn de enige school in het dorp en dat betekent dat de meeste kinderen uit het dorp bij ons naar school gaan. 

Hoewel wij een school zijn met een katholieke signatuur stellen wij ons open voor gezinnen met een andere of geen specifieke geloofsovertuiging. Het leren omgaan met elkaar en het respecteren van elkaars “anders zijn” kan hierdoor worden versterkt.

Een goed pedagogisch klimaat is in onze visie de basis voor een gezonde en evenwichtige schoolontwikkeling. Daarin is een gezonde relatie tussen leerlingen onderling, leerlingen en leerkrachten, team en ouders en de diverse geledingen die bij bs. St. Jacobus betrokken zijn onontbeerlijk. Dat komt in onze visie tot uitdrukking: “Samen ……….maakt mij sterk.” Net als u, zien ook wij graag dat kinderen met plezier naar school gaan. 

In onze schoolgids en website kunt u uitgebreider lezen wat onze school uw kind(eren) te bieden heeft.