de Kameleon


Van den Burgstraat 1 

6665 EA Driel 
Tel: 026 - 4742212 
 

De Kameleon is in augustus 2015 van start gegaan en is ontstaan uit de basisscholen de Meander en het Drieluik. De school is breed toegankelijk, we heten alle kinderen ongeacht geloof of afkomst van harte welkom. Wij staan voor toekomstgericht onderwijs en bereiden de kinderen voor op de vaardigheden die in de 21e eeuw van hen verwacht worden. Dit doen we met moderne methoden voor o.a. taal en rekenen. De zaakvakken worden aangeboden met behulp van het IPC-onderwijs.