R.K. Basisschool De Elstar


Forum 4 

6661 TW Elst (Gld) 
Tel. 0481-351400 
 

De Elstar is in 2005 gestart in De Plataan, het oudste schoolgebouw van Elst. In mei 2007 zijn wij verhuisd naar een nieuw schoolgebouw, het Multi-functionele Centrum De Zon. In deze brede school zijn nog twee basisscholen gehuisvest, namelijk de PC De Wegwijzer en de OBS De Zonnepoort. Ook vindt u er een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang, een fysiotherapeut, een tandartsenpraktijk, een dagopvang voor verstandelijk gehandicapten en een woonzorgcentrum. Waar mogelijk werken de verschillende participanten samen. Zo is er een gezamenlijk schoolplein waarop de groepen 5 tot en met 8 samen buitenspelen. De groepen 3/4 hebben hun eigen buitenspeeltijd. De groepen 1 en 2 hebben hun eigen speelgebied. De speelzalen zijn gezamenlijk ingericht en worden via een rooster verdeeld. In het hart van het MFC De Zon zijn er ruimtes waar o.a. de buitenschoolse opvang, de schoollogopediste, schoolmaatschappelijk werk en de schoolarts gebruik van maken.

De Elstar heeft in haar gedeelte van het gebouw twaalf lokalen, een grote hal en een mediatheek ter beschikking. Unit 7/8 gebruikt vier lokalen en enkele nevenruimtes in het gebouw van het Westeraam college. Wij beschikken hier over een eigen ingang, fietsenstalling en schoolplein. De groepen 3 tot en met 8 gymmen in de sportzaal van het Westeraamcollege.

De identiteit van de school

De Elstar is een katholieke school. Dit houdt voor ons in dat we de kinderen het Kerst en het Paasverhaal vertellen. Ook vieren we Carnaval en vertellen we de kinderen welke traditie hier achter zit. Tijdens deze activiteiten (maar ook op andere momenten) praten wij met kinderen over waarden en normen die passen bij de richtlijnen van het katholieke geloof. Daarnaast willen we de kinderen respect voor andere geloofsovertuigingen bijbrengen. 

Schoolgrootte

Bij de opening in augustus 2005 zijn we gestart met 32 kinderen. Dit schooljaar starten we met +/- 425 kinderen. De Elstar is in korte tijd uitgegroeid tot de grootste school van Elst. Voor ons een teken dat we in korte tijd het vertrouwen van veel ouders hebben gewonnen.