R.K. Basisschool De Boemerang

Plaza 123 
6852 RM Huissen 
Tel 026 - 3275015 
 

De Boemerang biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 jaar en is toegankelijk voor kinderen van alle gezindten. Op de Boemerang hanteren we een heterogene groepsindeling. Dit betekent dat kinderen van verschillende leeftijden in een basisgroep zitten. Deze vorm biedt de gelegenheid om van en met elkaar te leren in een duidelijk, gestructureerde en rijke leeromgeving. Ons onderwijs is ontwikkelingsgericht (Ogo) en afgestemd op de leer- en ontwikkelbehoeften van de kinderen.