IKC De Abacus


Van Voorststraat 21 
6851 LT Huissen 
Tel. 026-3251125 
 

 

Dynamisch kindcentrum

IKC De Abacus is een dynamisch kindcentrum en bevindt zich in het woongebied tussen het Centrum, het Binnenveld, de Hofmeesterij, de Loovelden en de Zilverkamp. Onze kinderen komen uit alle Huissense wijken en uit de omgeving van Huissen. Wij zijn één organisatie voor

kinderen, ouders en medewerkers met één loketfunctie en één team dat flexibiliteit, ouderbetrokkenheid, ouderparticipatie en multifunctionaliteit hoog in het vaandel heeft staan.

 

Visie en missie

Met respect voor andere opvattingen en overtuigingen zijn wij als IKC toegankelijk voor alle gezindten. Wij willen dat onze kinderen zich veilig, vertrouwd en betrokken voelen. Een goede balans in sturing, structuur en eigen initiatief zien wij als een voorwaarde in de ontwikkeling naar een positief zelfbeeld.
Op IKC De Abacus hebben wij één doorgaande lijn van 0 tot en met 12 jaar voor het pedagogisch en didactisch klimaat. Zo kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen in een uitdagende leeromgeving. We willen hoge opbrengsten bereiken door o.a. de inzet van Uk & Puk (VVE), Basisontwikkeling, opbrengstgericht werken en Coöperatief Leren.
 

Kinderopvang 0 t/m 12 jaar

Ons integraal kindcentrum is open van 7.00 uur tot 18.30 uur. Elk kind heeft een eigen mentor die het kind volgt in zijn/haar ontwikkeling. Een huiselijke en warme sfeer in de verschillende ruimten én een grote natuurlijke buitenruimte staan voor veiligheid en geborgenheid.

Uitdagende activiteiten prikkelen de nieuwsgierigheid van de kinderen.

Als Integraal Kindcentrum hebben we alles onder één dak, te weten:

  • Basisonderwijs voor de groepen 1 t/m 8
  • De dagopvang voor de allerjongsten van 0 tot 4 jaar
  • Het peuterplein voor de kinderen van 2 tot 4 jaar
  • De buitenschoolse voor zowel de jongste als de oudere leerlingen
Het speelleerplein

We beschikken binnen ons IKC over een uniek speelleerplein. De jongste groepen van de dagopvang, de peutergroepen en de onderwijsgroepen 1-2 komen uit op dit plein. Hier spelen en werken ze onder begeleiding van een pedagogische medewerker. Hier maken de kinderen een prachtige start voor een langdurige samenwerking.